Blog

Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

autor: SEP data: wrz 04, 2023 kategoria: SEP comments: Możliwość komentowania Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej została wyłączona

Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (także przy pracy
w trybie zdalnym)

 

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568),
w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie

szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego

praktykę studencką.

 

Oferta:

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników

Stworzyliśmy szkolenie bhp które:

 • jest dostępne przez przekazany droga elektroniczną link,
 • nie wymaga logowania ani instalacji specjalnych programów,
 • jest dostępne z komputerów, tabletów i smartfonów,
 • zachowuje wszystkie cechy naszych szkoleń; atrakcyjną formę przekazu, 2-3 dynamicznych trenerów, oraz profilowane treści,
 • w naszym szkoleniu  może jednocześnie wziąć udział nawet 10 osób.

 

Zapewniamy wsparcie dla firm i Instytucji.

Zapewniamy pełne wsparcie przy organizowaniu szkoleń BHP wstępnych również przy pracy zdalnej, poza siedzibą firmy.  Egzaminy oraz zaświadczenia przesyłane w wersji elektronicznej (pdf)

Dysponujemy doświadczoną, wykwalifikowaną i uprawnioną kadrą. Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

 

 

 1. Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracji i kadry kierowniczej (administracyjno – biurowych, branży energetycznej i IT, kadry kierowniczej, managerów, nauczycieli i pracowników oświaty, opiekunów i wychowawców w przedszkolach i żłobkach, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, fryzjerów i kosmetyczek, lekarzy, osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu).

 

 1. Szkolenie wstępne BHP dla stanowisk robotniczych

Szkolenie wstępne ogólne BHP w formie online dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Koszt Szkolenia:

do uzgodnienia – zależna od liczby zgłoszeń.

Cena zawiera:

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP – karta szkolenia wstępnego w wersji elektronicznej (pdf)
 • Fakturę VAT za szkolenia
 • Otrzymasz nieograniczony czas na ukończenie szkolenia w trybie zdalnym.

 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest otrzymanie Karty szkolenia wstępnego.

 

Uwagi:

 1. Szkolenie spełnia wymagania Rozporządzenia. Bezpośrednio po szkoleniu możemy wystawić zaświadczenie, a pracownik legalnie przystąpić do pracy.

 

 1. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

Informacje dotyczące szkoleń BHP:

 

Osoba do kontaktu – koordynator szkoleń BHP :

📱  +48 512 499 713

Comments are closed.

 • Oddział Zielonogórski

 • SEP – Oddział Zielonogórski

  Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.