Biura projektów

Biuro Techniczne Instel – Projekt Spółka Jawna

 

 

 

 

Biuro Techniczne INSTEL-PROJEKT spółka jawna powstało w kwietniu 2011r.

Jesteśmy biurem projektowym specjalizującym się w branży elektrycznej i automatyce przemysłowej, całkowicie samodzielnym posiadającym pracownie wyposażone w stanowiska komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD i specjalistyczne programy branżowe.

Zatrudniamy inżynierów branży elektrycznej z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi.

Przedmiotem działałalności BT INSTEL-PROJEKT są:

  1. projekty budowlane i wykonawcze branży elektroenergetycznej i elektrycznej,  wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych,
  2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  3. nadzory autorskie i inwestorskie branży elektrycznej,
  4. branżowe opinie techniczne i ekspertyzy,
  5. doradztwo w zakresie branży elektroenergetycznej i elektrycznej,
  6. kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.

ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe Jerzy Klimczak

65-805 Zielona Góra, Al.Konstytucji 3 Maja 15
NIP 973-032-18-10

PROJEKTOWANIE i NADZÓR ELEKTRYCZNY
Artur Mielcarek

Nowa Dąbrowa 57B

64-200 Wolsztyn
NIP 923-131-21-64
Tel./fax 68 384 15 15
Tel. 696 424 551
e-mail: artur@mielcarek.eu

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem nowych i modernizacją istniejących sieci elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych.

Wykonujemy:

– projekty koncepcyjne,
– założenia techniczno – ekonomiczne,
– projekty budowlano – wykonawcze.

Zakres wykonywanych projektów obejmuje:

– linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe średnich i niskich napięć,
– stacje transformatorowo – rozdzielcze,
– rozdzielnice średnich i niskich napięć,
– instalacje elektryczne w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych,
– oświetlenie dróg, ulic i placów,
– oświetlenie specjalistyczne obiektów sportowych, zabytkowych i szkolnych,
– przyłącza elektroenergetyczne.

Projekty budowlano – wykonawcze realizujemy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę jak również z opracowaniem szczegółowych kosztorysów inwestorskich w oparciu o programy komputerowe.

Comments are closed.

  • Oddział Zielonogórski

  • SEP – Oddział Zielonogórski

    Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.