Egzaminy

EGZAMINY NA UPRAWNIENIA SEP

Zakres egzaminowania i wydawanych świadectw:

 • Wykonywanie prac na stanowisku eksploatacji w zakresie : obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym.
 • Wykonywanie prac na stanowisku dozoru w zakresie : obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno-pomiarowym.
 • Urządzenia instalacje i sieci dla których komisja egzaminuje wydaje świadectwa:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i nie wyższym niż 30 kV;
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 30 kV i nie wyższym niż 110 kV;
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;
6) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
7) urządzenia elektrotermiczne;
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-11.


TERMINY:

Ostatni wtorek miesiąca.


OPŁATY:

Koszt egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wynosi:
od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. –  424,20 zł od wniosku
od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. –  430,00 zł od wniosku

Nr konta: 91 1020 5402 0000 0002 0126 6212

 

Zgłoszenia na egzamin przyjmowane są:

 • w siedzibie SEP
  Al. Niepodległości 22
  65-048 Zielona Góra
  poniedziałek  godz. 08.00 – 10.00
 • pocztą elektroniczną na adres:
  biuro@sep.zgora.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Stanisław Zaleski – 608 266 663.

Warunki przystąpienia do egzaminu na uprawnienia w zakresie Dozoru i Eksploatacji:

 • Pobrać wniosek o sprawdzenie kwalifikacji i zapisać się na egzamin w siedzibie SEP lub pocztą elektroniczną.
 • Wpłacić na konto opłatę egzaminacyjną.
 • Wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji oraz potwierdzenie wpłaty należy złożyć w siedzibie najpóźniej trzy dni przed egzaminem.
  Do wniosku załączyć: świadectwo stwierdzające posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych lub zaświadczenie od pracodawcy w zakresie doświadczenia zawodowego i stażu pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Zgłosić się o godz. 17.00 na egzamin w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem i starym świadectwem.

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji D (pobierz i wydrukuj)

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji E (pobierz i wydrukuj)

Zaświadczenie  potwierdzające doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń instalacji i sieci energetycznych (pobierz i wydrukuj)

O terminie odbioru Świadectw poinformujemy pocztą elektroniczną lub SMS .

Podanie o duplikat świadectwa kwalifikacyjnego (pobierz)

Comments are closed.

 • Oddział Zielonogórski

 • SEP – Oddział Zielonogórski

  Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.