Szkolenia

SZKOLENIA

Oddział SEP prowadzi działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, opartą na przygotowaniu dydaktycznym – rozumie się przez to ukończenie przez kadrę szkolącą kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP:

 1. Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami: 16 godzin wykładu (2dni)
 2. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust.2 pkt 5 rozporządzenia: 8 godzin wykładu (1 dzień)
 3. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych: 16 godzin wykładu (2dni)
 4. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych: 8 godzin wykładu (1 dzień)
 5. Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby: 32 godzin wykładu, w tym 4 godziny ćwiczeń (3 dni)

Szczegółowe programy szkoleń przekazane zostaną zainteresowanym przed realizacją szkolenia.

Szkolenie organizowane są w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego- na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, tablice, ekrany interaktywne.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych).

 

SPOSÓB ORGANIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

CENA: do uzgodnienia – zależna od liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia: Zielona Góra.

Terminy: Sukcesywnie wg zgłoszeń.

 Osoby kontaktowe:
Robert Deplewski – 662 236 875.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są:

 • w siedzibie SEP
  Al. Niepodległości 22
  65-048 Zielona Góra
  poniedziałek  godz. 08.00 – 10.00
 • pocztą elektroniczną na adres:
  biuro@sep.zgora.pl

Comments are closed.

 • Oddział Zielonogórski

 • SEP – Oddział Zielonogórski

  Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.