Szkolenia BHP

Szkolenia BHP
(także przy pracy w trybie zdalnym).

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568),
w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Oferta:

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników.

Stworzyliśmy szkolenie bhp które:

 • jest dostępne przez przekazany droga elektroniczną link,
 • nie wymaga logowania ani instalacji specjalnych programów,
 • jest dostępne z komputerów, tabletów i smartfonów,
 • zachowuje wszystkie cechy naszych szkoleń; atrakcyjną formę przekazu, 2-3 dynamicznych trenerów, oraz profilowane treści,
 • w naszym szkoleniu  może jednocześnie wziąć udział nawet 10 osób.

Zapewniamy wsparcie dla firm i Instytucji.

Zapewniamy pełne wsparcie przy organizowaniu szkoleń BHP wstępnych również przy pracy zdalnej, poza siedzibą firmy.  Egzaminy oraz zaświadczenia przesyłane w wersji elektronicznej (pdf)

Dysponujemy doświadczoną, wykwalifikowaną i uprawnioną kadrą. Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

 1. Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracji i kadry kierowniczej (administracyjno – biurowych, branży energetycznej i IT, kadry kierowniczej, managerów, nauczycieli i pracowników oświaty, opiekunów i wychowawców w przedszkolach i żłobkach, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, fryzjerów i kosmetyczek, lekarzy, osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu).
 1. Szkolenie wstępne BHP dla stanowisk robotniczych.

Szkolenie wstępne ogólne BHP w formie online dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Koszt Szkolenia:

do uzgodnienia – zależna od liczby zgłoszeń.

Cena zawiera:

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP
 • Fakturę VAT za szkolenia
 • Otrzymasz nieograniczony czas na ukończenie szkolenia w trybie zdalnym.

Uwagi:

 1. Szkolenie spełnia wymagania Rozporządzenia. Bezpośrednio po szkoleniu możemy wystawić zaświadczenie, a pracownik legalnie przystąpić do pracy.
 2. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:
  1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  lub
  2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Informacje dotyczące szkoleń BHP:

 Osoby kontaktowe:
Robert Deplewski – 662 236 875.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są:

 • w siedzibie SEP
  Al. Niepodległości 22
  65-048 Zielona Góra
  poniedziałek  godz. 08.00 – 10.00
 • pocztą elektroniczną na adres:
  biuro@sep.zgora.pl

Comments are closed.

 • Oddział Zielonogórski

 • SEP – Oddział Zielonogórski

  Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.