SEP

Informacja o kursach

Informujemy, że SEP Oddział Zielona Góra organizuje stacjonarnie  4 dniowy (22-23 czerwca i 29-30 czerwca br. /2 weekendy/, godz. 9:00- 15:00) kurs przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego  na stanowisku  E   ( eksploatacja ) i D ( dozór ) do 1 kV i powyżej 1kV  w siedzibie SEP – al.  Niepodległości 22. Zapewniamy materiały dydaktyczne. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzony zostanie  w następnym tygodniu (do uzgodnienia). Zgłoszenia na kurs przyjmowane są:

 • w siedzibie SEP Al. Niepodległości 22 65-048 Zielona Góra poniedziałek  godz. 08.00 – 10.00
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@sep.zgora.pl

Do pobrania: karta słuchacza kursu (.doc) Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: Ireneusz Kurczewski – 695 023 603 Waldemar Olczak – 601 790 720, Stanisław Zaleski – 608 266 663.

date:  cze 04, 2024 comments:  Możliwość komentowania Informacja o kursach została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej

Kurs pomiarowy SEP

Informujemy, że SEP Oddział Zielona Góra organizuje stacjonarnie  4 dniowy (18-19 listopada i 25-26 listopada br. /2 weekendy/, godz. 9:00- 15:00) kurs pomiarowy  w siedzibie SEP – al.  Niepodległości 22. Zapewniamy materiały dydaktyczne.

Zgłoszenia na kurs przyjmowane są:

 • w siedzibie SEP Al. Niepodległości 22 65-048 Zielona Góra poniedziałek  godz. 08.00 – 10.00
 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@sep.zgora.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Ireneusz Kurczewski – 695 023 603
Waldemar Olczak – 601 790 720.

date:  lis 08, 2023 comments:  Możliwość komentowania Kurs pomiarowy SEP została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej

100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich

SEMINARIUM 100-lecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Zielona Góra 24 maja 2019 PROGRAM  9:00 Otwarcie, Robert Deplewski, Prezes Oddziału SEP Zielona Góra 9:10 Działalność SEP oraz historia Oddziału SEP Zielona Góra 9.30 Magazyny energii w systemach elektroenergetycznych – wybrane zastosowania, Marcin Jarnut, Uniwersytet Zielonogórski 9:55 Układy aktywnego zarządzania popytem w systemie elektroenergetycznym – wyniki badań, Szymon Wermiński, […]

date:  wrz 04, 2023 comments:  0
by:  SEP category:  SEP Więcej

Informacja w zakresie szkoleń i kwalifikacji

Zarząd Zielonogórskiego Oddziału SEP informuje, że w ramach zadań programowych w drugim półroczu bieżącego roku planuje: 1. Reaktywować działalność Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie nadawania uprawnień: Grupa I pkt 1,2,3,4,5,6,7,9,10, Grupa II pkt 1,2,3,4,5,6,7,10, zgodnie z § 7 ust. 1 i § 8 rozporządzenia Ministra GPiPS z dnia 28 kwietnia 2003r. 2. Organizację paneli szkoleniowych w […]

date:  wrz 04, 2023 comments:  0
by:  SEP category:  SEP Więcej

Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (także przy pracy
w trybie zdalnym)

 

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568),
w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie

szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego

praktykę studencką.

 

Oferta:

Szkolenia wstępne BHP dla pracowników

Stworzyliśmy szkolenie bhp które:

 • jest dostępne przez przekazany droga elektroniczną link,
 • nie wymaga logowania ani instalacji specjalnych programów,
 • jest dostępne z komputerów, tabletów i smartfonów,
 • zachowuje wszystkie cechy naszych szkoleń; atrakcyjną formę przekazu, 2-3 dynamicznych trenerów, oraz profilowane treści,
 • w naszym szkoleniu  może jednocześnie wziąć udział nawet 10 osób.

 

Zapewniamy wsparcie dla firm i Instytucji.

Zapewniamy pełne wsparcie przy organizowaniu szkoleń BHP wstępnych również przy pracy zdalnej, poza siedzibą firmy.  Egzaminy oraz zaświadczenia przesyłane w wersji elektronicznej (pdf)

Dysponujemy doświadczoną, wykwalifikowaną i uprawnioną kadrą. Jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP posiadamy wszelkie niezbędne do tego uprawnienia oraz przygotowanie dydaktyczne do odpowiedniej realizacji programów szkoleń BHP.

 

 

 1. Szkolenie wstępne BHP dla pracowników administracji i kadry kierowniczej (administracyjno – biurowych, branży energetycznej i IT, kadry kierowniczej, managerów, nauczycieli i pracowników oświaty, opiekunów i wychowawców w przedszkolach i żłobkach, przedstawicieli handlowych, sprzedawców, fryzjerów i kosmetyczek, lekarzy, osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu).

 

 1. Szkolenie wstępne BHP dla stanowisk robotniczych

Szkolenie wstępne ogólne BHP w formie online dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Koszt Szkolenia:

do uzgodnienia – zależna od liczby zgłoszeń.

Cena zawiera:

 • Dostęp do materiałów szkoleniowych
 • Egzamin w formie testu wyboru nieograniczony czasowo
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP – karta szkolenia wstępnego w wersji elektronicznej (pdf)
 • Fakturę VAT za szkolenia
 • Otrzymasz nieograniczony czas na ukończenie szkolenia w trybie zdalnym.

 

Potwierdzenie ukończenia szkolenia:
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest otrzymanie Karty szkolenia wstępnego.

 

Uwagi:

 1. Szkolenie spełnia wymagania Rozporządzenia. Bezpośrednio po szkoleniu możemy wystawić zaświadczenie, a pracownik legalnie przystąpić do pracy.

 

 1. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i

higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

 

Informacje dotyczące szkoleń BHP:

 

Osoba do kontaktu – koordynator szkoleń BHP :

📱  +48 512 499 713

date:  wrz 04, 2023 comments:  Możliwość komentowania Szkolenia wstępne BHP za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej

Z żałobnej karty SEP

Jarosław Konecki

18 października br. pożegnaliśmy Kol. Jarosława Koneckiego, wieloletniego aktywnego działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Kol. Jarosław Konecki urodził się 22 sierpnia 1929 roku w Poznaniu. W 1949 r. zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. W latach 1949-1953 studiował na wydziale elektrycznym Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu i uzyskał tytuł inżyniera w specjalności elektroenergetyka.

Pracę zawodową rozpoczął w marcu 1953 roku na stanowisku kierownika eksploatacji w Elektrowni Zielona Góra, gdzie dyrektorem był inż. Jan Patalas, organizator i pierwszy Prezes powołanego w 1952 roku Oddziału Zielonogórskiego SEP.

W latach 1958-1968 był kierownikiem technicznym, a w latach 1968-1978 kierownikiem Rejonu Energetycznego Zielona Góra w Zakładzie Energetycznym Gorzów Wlkp. Po powołaniu w 1978 roku Zakładu Energetycznego Zielona Góra organizował służby eksploatacyjne, a następnie pracował na stanowisku kierownika wydziału eksploatacji i głównego specjalisty ds. eksploatacji  do 1996 roku. Za osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką „Zasłużony dla energetyki”, wpisem do honorowej księgi „Zasłużony dla energetyki i węgla brunatnego” oraz innymi odznaczeniami.

Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich został przyjęty 4 stycznia 1954 roku. W latach 1954-1956 był sekretarzem Oddziału a w latach 1956-1960 prezesem Oddziału Zielonogórskiego SEP. Był aktywnym działaczem Oddziału, pełnił funkcję wiceprezesa i członka Zarządu Oddziału do 1995 roku. W kadencji 1982-1986 był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej SEP. Od 1996 do  1998 r. był członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego, w latach 1998–2002 sekretarzem Głównego Sądu Koleżeńskiego. Był rzeczoznawcą i weryfikatorem w Izbie Rzeczoznawców, zweryfikowanym wykładowcą. Do 1999 był przewodniczącym i członkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy Oddziale SEP.

Od roku 1995 był członkiem komisji egzaminującej na uprawnienia budowlane, najpierw przy Wojewodzie, a później w strukturach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za działalność społeczną w SEP i NOT został odznaczony srebrną i złotą odznaką honorową SEP i NOT oraz medalem prof. Mariana Pożaryskiego. Od 1992 roku był Zasłużonym Seniorem SEP, został też uhonorowany tytułem Zasłużonego Seniora NOT.

Zmarł 10 października. W pożegnaniu na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze wzięła udział liczna rzesza byłych współpracowników, a także koleżanek i kolegów z SEP.

Kolega Jarosław Konecki na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wymagający ale życzliwy szef, a także jako wspaniały kolega, który wielu młodszym stażem służył wiedzą i pomocą w rozwoju zawodowym.

 

Waldemar Olczak

Oddział Zielonogórski SEP

date:  wrz 04, 2023 comments:  Możliwość komentowania Z żałobnej karty SEP została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej

Referaty dla członków SEP na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zarząd Koła SEP przy Oddziale Enea Operator Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim – Instytutem Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki chciałby zaprosić wszystkich członków na cykl spotkań w których zostaną przedstawione następujące tematy:


dr hab. inż. Paweł Szcześniak

„Rola magazynów energii elektrycznej we współczesnym systemie elektroenergetycznym”

Zmiana struktury systemu elektroenergetycznego ze centralizowanymi jednostkami wytwórczymi na system rozproszonej generacji spowodował powstanie nowych problemów w dystrybucji energii elektrycznej. Duża koncentracja odnawialnych źródeł energii o zmiennej w czasie generacji może powodować problemy z jakością energii np. wzrost napięcia, wahania napięcia itp. Jednoczesność działania systemów fotowoltaicznych powoduje zbyt dużą podaż energii w czasie sprzyjających warunków pogodowych i jej brak gdy warunki pogodowe są gorsze lub w godzinach wieczorno-nocnych.

Jednym ze sposobów niwelacji powstałych problemów jest zastosowanie rozproszonych magazynów energii elektrycznej. Magazyny te oprócz swojej podstawowej funkcji – magazynowania energii mogą świadczyć inne dodatkowe usługi systemowe związane z jakością energii. Prezentacja będzie dotyczyła zagadnień związanych z możliwościami zastosowania elektrochemicznych magazynów energii jako zasobnika nadwyżki produkowanej energii. Dodatkowo wskazane zostaną inne funkcje regulacyjne wykorzystania systemów z magazynami energii. Przedstawiony materiał ma pobudzić do dyskusji czy na obecnym stanie rozwoju techniki dzięki zastosowaniu magazynów energii możliwa jest regulacja systemu elektroenergetycznego w okresie doby, tygodnia lub regulacja sezonowa.


Prof. Robert Smoleński

„Modułowy atom wsparcie zielonej transformacji energetycznej”

W ramach wykładu zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów tzw. inteligentnego opomiarowania obejmującego. Przedstawione zostaną problemy związane z niestałą dostawą energii ze źródeł odnawialnych oraz wyzwania jakie obecnie stanowią bilansowanie oraz magazynowanie energii w systemach elektroenergetycznych. Na tej podstawie zaprezentowana zostanie koncepcja modułowych reaktorów atomowych jako wsparcia dla zielonej transformacji w województwie lubuskim. Małe reaktory modułowe (SMR) dają możliwość wykorzystania energetyki jądrowej bez czaso- i kosztochłonnych inwestycji w elektrownie systemowe. SMR mogą stanowić bezpieczne wsparcie dla systemów energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE).


dr inż. Piotr Leżyński

„Funkcje inwerterów solarnych do wspierania systemu elektroenergetycznego”

Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym dynamicznie wzrastał na przestrzeni ostatnich lat. Spory udział w tej produkcji miały instalacje prosumencki niedużych mocy (poniżej 50 kW), których głównym elementem jest Inwerter solarny. Przedmiotem wykładu będą podstawowe funkcje inwerterów, wynikające z obowiązujących przepisów, których zadaniem jest stabilizowanie systemu elektroenergetycznego. Niektóre funkcje mają charakter arbitralny i działają bez względu na intencje właściciela, natomiast niektóre funkcje mogą być dezaktywowane lub parametryzowane przez obsługę. Znajomość tych funkcji jak i wymagań prawnych pozwoli w bardziej świadomy sposób korzystać z inwerterów.


Pierwsze spotkanie , które poprowadzi dr hab. Inż. Paweł Szcześniak odbędzie się w dniu 30.03.2023r. (czwartek) o godzinie 17:30 w sali 102 w budynku dydaktycznym A2 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Serdecznie zapraszamy.

date:  wrz 04, 2023 comments:  Możliwość komentowania Referaty dla członków SEP na Uniwersytecie Zielonogórskim została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej

Kolejne spotkania – Referaty dla członków SEP na Uniwersytecie Zielonogórskim

UWAGA !!!! UWAGA !!!!!
Zmiana terminu z powodów niezależnych od organizatorów  wykładu Pana prof. Roberta Smoleńskiego z 11.05.2023r. na 18.05.2023r.

Zarząd Koła SEP przy Oddziale Enea Operator Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim – Instytutem Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki chciałby zaprosić wszystkich członków na kolejne spotkanie z naszego cyklu spotkań, które odbędzie się w dniu 18.05.2023r. o godz. 17:00:

Prof. Robert Smoleński
„Modułowy atom wsparcie zielonej transformacji energetycznej”

W ramach wykładu zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych na świecie systemów tzw. inteligentnego opomiarowania obejmującego. Przedstawione zostaną problemy związane z niestałą dostawą energii ze źródeł odnawialnych oraz wyzwania jakie obecnie stanowią bilansowanie oraz magazynowanie energii w systemach elektroenergetycznych. Na tej podstawie zaprezentowana zostanie koncepcja modułowych reaktorów atomowych jako wsparcia dla zielonej transformacji w województwie lubuskim. Małe reaktory modułowe (SMR) dają możliwość wykorzystania energetyki jądrowej bez czaso- i kosztochłonnych inwestycji w elektrownie systemowe. SMR mogą stanowić bezpieczne wsparcie dla systemów energetycznych bazujących na odnawialnych źródłach energii (OZE).


Kolejne spotkanie pt. jak niżej odbędzie się w dniu 25.05.2023r. o godz. 17:00:

dr inż. Piotr Leżyński
„Funkcje inwerterów solarnych do wspierania systemu elektroenergetycznego”

Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym dynamicznie wzrastał na przestrzeni ostatnich lat. Spory udział w tej produkcji miały instalacje prosumencki niedużych mocy (poniżej 50 kW), których głównym elementem jest Inwerter solarny. Przedmiotem wykładu będą podstawowe funkcje inwerterów, wynikające z obowiązujących przepisów, których zadaniem jest stabilizowanie systemu elektroenergetycznego. Niektóre funkcje mają charakter arbitralny i działają bez względu na intencje właściciela, natomiast niektóre funkcje mogą być dezaktywowane lub parametryzowane przez obsługę. Znajomość tych funkcji jak i wymagań prawnych pozwoli w bardziej świadomy sposób korzystać z inwerterów.

Wszystkie powyższe spotkania odbędę się na Uniwersytecie Zielonogórskim w sali 102 w budynku dydaktycznym A2.

date:  wrz 04, 2023 comments:  Możliwość komentowania Kolejne spotkania – Referaty dla członków SEP na Uniwersytecie Zielonogórskim została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej

Kolejne spotkania – Referaty dla członków SEP na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zarząd Koła SEP przy Oddziale Enea Operator Sp. z o.o. wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim – Instytutem Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki chciałby przypomnieć o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 25.05.2023r. czwartek o godz. 17:00:

dr inż. Piotr Leżyński
„Funkcje inwerterów solarnych do wspierania systemu elektroenergetycznego”

Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym dynamicznie wzrastał na przestrzeni ostatnich lat. Spory udział w tej produkcji miały instalacje prosumencki niedużych mocy (poniżej 50 kW), których głównym elementem jest Inwerter solarny. Przedmiotem wykładu będą podstawowe funkcje inwerterów, wynikające z obowiązujących przepisów, których zadaniem jest stabilizowanie systemu elektroenergetycznego. Niektóre funkcje mają charakter arbitralny i działają bez względu na intencje właściciela, natomiast niektóre funkcje mogą być dezaktywowane lub parametryzowane przez obsługę. Znajomość tych funkcji jak i wymagań prawnych pozwoli w bardziej świadomy sposób korzystać z inwerterów.

Wszystkie powyższe spotkania odbędę się na Uniwersytecie Zielonogórskim w sali 102 w budynku dydaktycznym A2.
Ze względu na dużą salę (ok. 100 osób) decyzję o przyjściu można podjąć nawet w ostatniej chwili.
Zapraszamy wszystkich chętnych również osoby nie będące członkami koła SEP.

date:  wrz 04, 2023 comments:  Możliwość komentowania Kolejne spotkania – Referaty dla członków SEP na Uniwersytecie Zielonogórskim została wyłączona
by:  SEP category:  SEP Więcej
 • Oddział Zielonogórski

 • SEP – Oddział Zielonogórski

  Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.